Máy mài bàn 2 đá Asaki

Máy mài bàn 2 đá Asaki AS-010

Hãng sản xuất Asaki Loại máy mài Máy mài hai đá Công suất (W) 750 Khả năng mài • – Kích thước đá mài 10 inch Tốc độ quay trục chính (v/p) 3000 Nguồn điện sử dụng 380V-50Hz Thông số

Máy mài bàn 2 đá Asaki AS-008 (M3225)

Hãng sản xuất Asaki Loại máy mài Máy mài hai đá Công suất (W) 750 Khả năng mài • – Kích thước đá mài 10 inch Tốc độ quay trục chính (v/p) 300 Nguồn điện sử dụng 380V-50Hz Thông số

Máy mài bàn 2 đá Asaki AS-007 (M3220)

Hãng sản xuất Asaki Loại máy mài Máy mài hai đá Công suất (W) 350 Khả năng mài • – Kích thước đá mài 8 inch Tốc độ quay trục chính (v/p) 300 Nguồn điện sử dụng 380V-50Hz Thông số

Máy mài bàn 2 đá Asaki AS-011

Hãng sản xuất Asaki Loại máy mài Máy mài hai đá Công suất (W) 1500 Khả năng mài • – Kích thước đá mài 12 inch Tốc độ quay trục chính (v/p) 3000 Nguồn điện sử dụng 380V-50Hz Thông số

Máy mài bàn 2 đá Asaki AS-003

Hãng sản xuất Asaki Loại máy mài Máy mài hai đá Công suất (W) 200 Khả năng mài • Mài phẳng • Mài tròn ngoài Nguồn điện sử dụng 220V