Máy cắt CNC mini

Máy cắt CNC mini Gas/plasma Huawei HNC-1200W-1.5

Tình trạng: Mới Bảo hành: Không có Nguồn gốc: Chính hãng Hãng sản xuất Huawei Công suất (Kw) 1.2 Chiều dài cắt (mm) 2500 Chiều rộng cắt (mm) 1200 Đặc điểm khác Kết cấu máy cắt plasma NC được thiết

Máy cắt CNC mini Gas/plasma Huawei HW-1021

Tình trạng: Mới Bảo hành: 18 Tháng Nguồn gốc: Chính hãng Hãng sản xuất Huawei Công suất (Kw) 0.22 Tốc độ cắt Min (mm/phút) 50 Tốc độ cắt Max (mm/phút) 2000 Chiều dài cắt (mm) 2000 Chiều rộng cắt (mm)

Máy cắt CNC mini Gas/plasma Huawei HNC-2100W-3.7

Tình trạng: Mới Bảo hành: 12 Tháng Nguồn gốc: Hàng công ty Hãng sản xuất Huawei Công suất (Kw) 2.1 Chiều dài cắt (mm) 2500 Chiều rộng cắt (mm) 1200 Đặc điểm khác Kết cấu máy cắt plasma NC được

Máy cắt CNC mini Gas/plasma Huawei HNC-1200W-2

Tình trạng: Mới Bảo hành: 12 Tháng Nguồn gốc: Chính hãng Hãng sản xuất Huawei Công suất (Kw) 1.2 Chiều dài cắt (mm) 2000 Chiều rộng cắt (mm) 1200 Đặc điểm khác Kết cấu máy cắt plasma NC được thiết

Máy cắt CNC mini Gas/plasma Huawei HNC-1200W-4.5

Tình trạng: Mới Bảo hành: 21 Tháng Nguồn gốc: Chính hãng Hãng sản xuất Huawei Công suất (Kw) 1.2 Chiều dài cắt (mm) 4500 Chiều rộng cắt (mm) 1200 Đặc điểm khác Kết cấu máy cắt plasma NC được thiết

Máy cắt CNC mini Gas/plasma Huawei HNC-1200W-3

Tình trạng: Mới Bảo hành: 12 Tháng Nguồn gốc: Chính hãng Hãng sản xuất Huawei Công suất (Kw) 1.2 Chiều dài cắt (mm) 2500 Chiều rộng cắt (mm) 1200 Đặc điểm khác Kết cấu máy cắt plasma NC được thiết

Máy cắt CNC mini Gas/plasma Huawei HW-1224

Tình trạng: Mới Bảo hành: 12 Tháng Nguồn gốc: Hàng công ty Hãng sản xuất Huawei Công suất (Kw) 0.22 Tốc độ cắt Min (mm/phút) 50 Tốc độ cắt Max (mm/phút) 2000 Chiều dài cắt (mm) 2500 Chiều rộng cắt

Máy cắt CNC mini Huawei EMC-1530

Tình trạng: Mới Bảo hành: Không có Nguồn gốc: Chính hãng Hãng sản xuất Huawei Tốc độ cắt Max (mm/phút) 5000 Chiều dài cắt (mm) 3000 Chiều rộng cắt (mm) 1500 Độ chính xác cắt (mm/m) 0.2 Nguồn điện sử

Máy cắt CNC mini Huawei EMP-1530F

Tình trạng: Mới Bảo hành: 6 Tháng Nguồn gốc: Hàng công ty Hãng sản xuất Huawei Công suất (Kw) 0.4 Tốc độ cắt Max (mm/phút) 4000 Chiều dài cắt (mm) 3000 Chiều rộng cắt (mm) 1500 Độ chính xác cắt

Máy cắt CNC mini Gas/plasma Huawei HNC-1200W-2.5

Tình trạng: Mới Bảo hành: 12 Tháng Nguồn gốc: Chính hãng Hãng sản xuất Huawei Công suất (Kw) 1.2 Chiều dài cắt (mm) 2500 Chiều rộng cắt (mm) 1200 Đặc điểm khác Kết cấu máy cắt plasma NC được thiết